Gruodžio 9 d. baigėsi IEEE Lietuvos Skyriaus pirmininko ir IEEE Lietuvos Kompiuterijos padalinio pirmininko rinkimai. | IEEE Lithuania Section

IEEE Lietuvos skyrius

IEEE