IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


Draugijų padaliniai

IEEE Lietuvos skyriuje veikia keturi IEEE draugijų padaliniai:

  • Antenų / Elektroninių įtaisų / Mikrobangų (angl.  Antennas and Propagation / Electron Devices / Microwave Theory and Techniques - AP/ED/MTT) draugijų jungtinis padalinys
  • Signalų apdorojimo / Skaitinio intelekto / Ryšių (angl. Signal Processing /Computational Intelligence Society / Communications - SP/CIS/COM) draugijų jungtinis padalinys
  • Edukacijos (angl. Education – E) draugijos padalinys
  • Kompiuterijos (angl. Computer – C) draugijos padalinys
IEEE_plate_MTT   IEEE_plate_SP   IEEE_plate_E   IEEE_plate_C

VGTU Elektronikos fakultete 2002 m. įsteigtas studentiškas IEEE skyrius – pirmasis tarp Baltijos šalių.

IEEE_plate_Student

2012 m. pabaigoje įsteigtas GOLD (angl. Graduates Of Last Decade) bendraminčių klubas, 2014 m. pervadintas Jaunųjų profesionalų klubu.

IEEE_plate_YAP