IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


AP/ED/MTT jungtinis padalinys

IEEE_plate_MTTAntenų / Elektroninių įtaisų / Mikrobangų padalinys.
Kontaktai
Padalinio pirmininkas
dr. Borisas Levitas
levitas@geozondas.com