IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


SP/CIS/COM jungtinis padalinys

IEEE_plate_SPIEEE Signal Processing/Computational Intelligence/Communications jungtinis padalinys įkurtas 2005 m. lapkričio 15 d. iniciatyva 15 IEEE narių : Gintautas DAUNYS, Algimantas KAJACKAS, Saulius KRASUCKAS, Borisas LEVITAS, Dalius NAVAKAUSKAS, Martavicius ROMANAS, Ricardas POCIUS, Vytautas RAMONAITIS, Jakovas ROSOSKIS, Vytautas RUDZIONIS, Arunas SALTIS, Bernardas SALNA, Laimutis Adolfas TELKSNYS, Vytautas URBANAVICIUS, Darius VIRZONIS.

Pirmuoju IEEE SP/CIS/COM jungtinio padalinio pirmininku išrinktas prof. Dalius NAVAKAUSKAS, kuris šiam padaliniui vadovavo nuo 2005 iki 2010 metų.

Šiuo metu IEEE SP/CIS/COM jungtinio padalinio pirmininku yra prof. Artūras Serackis . 2014 metų duomenimis draugija vienija 29 Lietuvos IEEE skyriaus narius.

2014 m. birželio mėnesį Lietuvos SP/CIS/COM jungtinis padalinys įgijo IEEE Signal Processing draugijos sertifikatą. Šis sertifikatas galios penkis metus, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Sertifikuotas padalinys keturių metų eigoje įgyja:
· matomumą SPS tinklapyje;
· gauti paramą dalyvauti IEEE SPS organizuojamose konferencijose;
· paramą už naujus narius: iki $50 už kiekvieną naują narį (bet ne daugiau kaip $500) ir papildomą finansavimą įvairioms veikloms, kaip seminarų organizavimas, geriausių pranešimų apdovanojimai ir pan.

Kontaktai
Padalinio pirmininkas
dr. Artūras Serackis
arturas@ieee.org