IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


SP/CIS/COM jungtinis padalinys

Kontaktai
Padalinio pirmininkas
dr. Artūras Serackis
arturas@ieee.org