IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


VGTU studentų skyrius

Kontaktai
Studentų atstovas
Eldar Šabanovič
+370 656 088 91
eldar.sabanovic@vgtu.lt