IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


Vykdomasis komitetas

Skyriaus pareigūnai

Draugijų padalinių pirmininkai

Bendraminčių klubų pirmininkai