IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


NaujienosGruodžio 9 d. baigėsi IEEE Lietuvos Skyriaus pirmininko ir IEEE Lietuvos Kompiuterijos padalinio pirmininko rinkimai.

Skyriaus Vykdomasis Komitetas patvirtino rinkimų komisijos ataskaitą, pagal kurią IEEE Lietuvos Skyriaus pirmininko rinkimus laimėjo prof. Dalius Navakauskas („už“ – 85,7 procentų balsavusių); IEEE Lietuvos Kompiuterijos padalinio pirmininko rinkimus laimėjo prof. Antanas Čenys („už“ – 100 procentų balsavusių).

Rinkimus laimėjusieji IEEE savanoriai savo pareigas pradės eiti nuo 2019 sausio 1 d.