IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


ĮvykiaiMODS’14 – Microwave Devices and Systems

mods-2014

15-tasis jungtinis IEEE Lietuvos ir Baltarusijos Mikrobangų (angl. Microwave Theory and Techniques) ir Antenų (angl. Antennas and Propagation) padalinių suvažiavimas vyko 2014 m. gruodžio 5-6 d. Minske, Baltarusijos Mokslo Akademijos Fizikos Institute.

Suvažiavimo metu padaryti išsamūs pranešimai apie antenų ir bangolaidines matavimo sistemas, stroboskopinius oscilografus, optoelektroninius generatorius, radarų vaizdų apdorojimą ir kt. Kiekvienas pranešimas iššaukė kūrybines, o kartais ir aštrias, diskusijas. Aštuonis pranešimus perskaitė 5 skirtingų Lietuvos ir Baltarusijos institucijų mokslininkai, o jų paklausyti atvyko 25 suvažiavimo dalyviai.