IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


Jaunųjų profesionalų (anksčiau vadintas GOLD) klubas

Kontaktai
Klubo pirmininkas
Eldar Šabanovič
eldar.sabanovic@vgtu.lt