IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


Jaunųjų profesionalų (anksčiau vadintas GOLD) klubas

Kontaktai
Klubo pirmininkė
Dovilė Kurpytė
dovile.kurpyte@ieee.org