IEEE Lietuvos skyrius

IEEE


Apie skyrių

Lietuvoje IEEE skyrius oficialiai įsteigtas 2004 m., tačiau pavienių narių buvo ir anksčiau. Skyriuje veikia trys IEEE draugijų padaliniai:

  • Antenų / Elektroninių įtaisų / Mikrobangų (angl.  Antennas and Propagation / Electron Devices / Microwave Theory and Techniques - AP/ED/MTT) jungtinis padalinys
  • Signalų apdorojimo / Skaitinio intelekto / Ryšių (angl. Signal Processing /Computational Intelligence Society / Communications - SP/CIS/COM) jungtinis padalinys
  • Edukacijos (angl. Education – E) padalinys

VGTU Elektronikos fakultete 2002 m. įsteigtas studentiškas IEEE skyrius – pirmasis tarp Baltijos šalių.

2012 m. pabaigoje įsteigtas GOLD (angl. Graduates Of Last Decade) bendraminčių klubas.